Over Ward De Beer

Wie was Ward De Beer ?Ward De Beer is voor ons natuurlijk in de eerste plaats de oprichter van onze muziekschool.

In 1960 begon hij een klein schooltje in Deurne. Het aantal leerlingen was toen tamelijk gering en de school heette toen Jeugdmuziekschool Deurne-Zuid, en werd vanaf 1972 herdoopt in JMS Adriaan Willaert.

In 1986, een jaar na zijn overlijden, besloot het bestuur deze naam te veranderen in Jeugdmuziekschool Ward De Beer.In ons muziekatelier


Hoe kan iemand zoveel indruk maken dat een school naar hem genoemd wordt?

In de eerste plaats was Ward De Beer violist en een begenadigd lesgever.

Iedereen die ooit van hem les kreeg heeft hiermee een levensvisie meegekregen, een liefde voor de eenvoud in de muziek, het relativeren, het vanzelfsprekende.


Hij gaf muziekles aan de kinderen van de Steinerschool in Antwerpen waar ze hem Meneereke de Beereke noemden.

Hij was namelijk niet heel groot, maar vooral stond hij zo dicht bij de kinderen dat ze hem als een grote vriend beschouwden. Dat gevoel dat Ward zijn beste vriend was, had trouwens iedereen die hem kende.


Ward was altijd in de weer, hij experimenteerde met instrumentenbouw en maakte violen, zijn eigen altviool, een draailier, enkele doedelzakken, fluiten, trommels, een hakkebord en nog veel meer.

Hij had een volksdansgroep opgericht 'Keere Weerom', en speelde ten dans met alleen zijn viool begeleid door Jan met de rinkelbom.


De volksmuziek uit onze traditie was bij hem in goede handen.

Hij verzamelde allerlei bijna vergeten melodieen en maakte er prachtige bewerkingen van die in vele scholen gebruikt worden.

Hij componeerde allerlei volksdansen, en muziekstukken voor de verschillende samenspelgroepen die hij leidde.

Vooral zijn persoonlijkheid maakte hem tot een uitzonderlijk iemand.

Met een enorme muzikale achtergrond was hij niet alleen muziekpedagoog in de breedste zin

van het woord, maar vooral een complete mens, een man vol harmonie.

De geduldige, minzame leraar die iemand kon bezielen zonder zichzelf op te dringen.

Het was een plezier om hem bezig te zien wanneer hij met zijn viool een paar honderd zingende kinderen begeleidde.

Dan sprong en danste hij mee als een duiveltje uit een dooske.

In 1979 begonnen enkele leraren van de Steinerschool de VZW Musica Domestica, bevordering van huismuziek, met koren en samenspelgroepen.

Ward sloot aan met zijn jeugdmuziekschool . Jarenlang was hij de centrale bezielende figuur in de muziekschool.

Na zijn plotse overlijden in 1985 viel de school in een dieptepunt omdat zijn grote persoonlijkheid bij niemand zijn gelijke vond.

Daarom, vanuit ons groot respect voor deze onvervangbare man, hebben wij de school naar hem genoemd, en trachten we

zijn bezieling en mentaliteit zoveel mogelijk levendig te houden en te benaderen.


 


Biografie